منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
داروخانه های تحت پوشش

نام شهرستان : بویر احمد - تعداد داروخانه ها:35باب - نام شهر : یاسوج - تعداد داروخانه خصوصی:21 باب –

تعداد داروخانه دولتی: 7 باب –  تعداد داروساز:

ردیف

کد ملی داروخانه

نام داروخانه

نوع فعالیت

وضعیت

نام  موسس

 

نام مدیر

تلفن

نام مسئول فنی

آدرس

1

8193

ابوعلی سینا

خصوصی

روزانه

دکتر حجت اله  انصاری

آقای حسینی

2224658

 

صبح :  دکتر حبیب رجایی

عصر:  دکتر حجت اله انصاری

یاسوج خیابان شریعتی

2

3457

دکتر افشار

خصوصی

روزانه

دکتر رحمت اله افشار

آقای عزیز اله افشار

2228166

 

صبح :  دکتر میثم صیدالی

عصر: دکتر لیلا امینی

 

یاسوج خیابان شهید منتظری

3

7912

دکتر بهور

خصوصی

روزانه

دکتر اصغر بهور

 

2220294

 

صبح : دکتر اصغر بهور

عصر: دکتر اصغر بهور

یاسوج خیابان شهید منتظری

4

6223

دکتر پارسا

خصوصی

روزانه

دکترسید واحد  پارسا

 

2222775

 

- صبح : دکترسید واحد  پارسا

عصر: دکترسید واحد  پارسا

یاسوج خیابان شهید منتظری

5

3454

دکتر تقویان

خصوصی

روزانه

دکتر ذولفقار تقویان

آقای الیاس تقویان

2224848

 

صبح :  دکتر زهرا حمید زاده

عصر: دکتر سبا بارزی

یاسوج خیابن شهید مطهری

6

3448

دکتر داوریان

خصوصی

روزانه

دکتر سید جواد  داوریان

 

2222148

 

- صبح : دکتر سید جواد  داوریان

عصر: دکتر سید جواد  داوریان

یاسوج خیابان شریعتی

7

3453

دکتر عسکری

خصوصی

نیمه وقت عصر

دکتر عباس عسکری

 

2225553

 

- صبح :

عصر: دکتر عباس عسکری

یاسوج خیابان  امام خمینی

8

3909

دکتر عسکرپور

خصوصی

روزانه

دکتر علی عسکرپور

 

2228408

 

- صبح : دکتر نرگس ثناگویی

عصر: دکتر علی عسکرپور

یاسوج خیابان سردار جنگل شمالی

9

3455

دکتر کاظمی

خصوصی

روزانه

دکتر غلام رضا  کاظمی

 

2229086

 

- صبح : دکتر غلام رضا  کاظمی

عصر: دکتر غلام رضا  کاظمی

یاسوج خیابان شهید منتظری روبروی کلینیک فرهنگیان

10

10144

دکتر کرمی

خصوصی

روزانه

دکتر غریب  کرمی

 

 

- صبح : دکتر غریب  کرمی

عصر: دکتر غریب  کرمی

یاسوج خیابان شهید مطهری

11

3905

دکتر نگین تاجی

خصوصی

روزانه

دکتر پروین  نگین تاجی

 

2228778

 

- صبح : دکتر پروین  نگین تاجی

عصر: دکتر پروین  نگین تاجی

یاسوج خیابان شهید چمران

12

3906

دکتر جعفر نیک بخت

خصوصی

روزانه

دکتر جعفر نیک بخت

 

2225047

 

- صبح :  حسین حسن پور

عصر: دکتر میثم صیدالی

یاسوج خیا بان سردار جنگل جنوبی

13

3907

دکتر محمدرضا نیک بخت

خصوصی

شبانه روزی

دکتر محمد رضا نیک بخت

 

2225327

 

- صبح :  محسن نیک اقبال

عصر: محسن نیک اقبال

شب:  دکتر مسلم نادریان

یاسوج خیابان زاگرس

14

11053

دکتر حکمتی

خصوصی

شبانه روزی

دکتر علی اکبر  حکمتی

 

2225610

 

- صبح :  دکتر لیلا امینی

عصر: دکتر علی اکبر حکمتی

شب: دکتر علی اکبر حکمتی

یاسوج خیابان سیزده آبان

15

12152

رحمت (دکتر افرازیان)

خصوصی

روزانه

دکتر آزیتا افرازیان

 

2230616

 

- صبح : 

عصر: دکتر آزیتا افرازیان

خیابان شهید منتظری بالاتر از چهار راه عالیوند

16

12151

صدرا  دکتر گرشاسبی

خصوصی

روزانه

دکتر مهین  گرشاسبی

 

 

- صبح : دکتر مهین  گرشاسبی

عصر: دکتر حبیب رجایی

یاسوج شهرک امام حسین

17

12149

دکتر پناه