منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
معرفی و شرح وظایف رییس اداره

نام و نام خانوادگی : مهرداد نجفی


 


مدرک تحصیلی : دکتری داروسازیپست سازمانی : مدپر واحدنظارت براموردارو و مواد  مخدر


شرح وظایف : انجام امور قانونی مرتبط با داروخانه ها شامل صدور پروانه های تاسیس ،مسئول فنی ،صلاحیت مسئول فنی داروخانه ها،تمدید پروانه  های مسئولین فنی
 ،امتیاز بندی متقاضیان تاسیس داروخانه،صدورگواهی اشتغال به کارجهت متقاضیان و...   

تهیه و توزیع داروهای مورد نیاز  بیمارستانها،مراکز درمانی وبهداشتی در سطح استان .
 
نظارت برنحوه عملکرد مراکز ارائه خدمات دارویی شامل انبارهای دارویی بیمارستانها وشبکه ها،داروخانه های بخش خصوصی ودولتی،
اعم ازمراکزبهداشتی،درمانی شهری وروستایی . 

رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص مسائل دارویی .

نظارت بر توزیع دارو و شیر خشک های رژیمی وصدورحواله شیر خشک دراستان .

تهیه وتوزیع داروهای  مخدر وداروهای خاص مورد نیاز بیمارستانها،مراکز درمانی،بیماران سرطانی وصعب العلاج ،مراکز ترک اعتیاد و...

نظارت بر نحوه ی مصرف داروهای مخدر بیمارستانی.

فعالیت کمیته بررسی نسخ وتعیین اشکالات علمی موجود درنسخ پزشکان ،دسته بندی مشکلات واطلاع رسانی به پزشکان و
مراجع ذیصلاح جهت رفع آنها از دیگر وظایف این مدیریت می باشد.

سیاستگذاری ارائه خدمات دارویی در سطح استان .نظارت بر شرکت های توزیع دارو در سطح استان .

پیگیری کمبودهای دارویی جهت برطرف کردن نیازهای بیماران و یا مراکز بیمارستانی .

برگزاری کمیسیون قانونی ماده 20دانشگاه جهت رسیدگی به موارد مورد نیاز طرح در آن کمیسیون و ابلاغ و پیگیری مصوبات آن.

ارتقاء سطح آموزش عمومی پزشکان، داروسازان و ... به ویژه برگزاری سمینارها، تهیه وچاپ پوسترها، جزوات آموزشی و نظایر آن .

نظارت بر امحاء داروهای تاریخ گذشته،پوکه های مخدر و کوپن های شیرخشک .

انجام امور مربوط به خرید الکل برای شرکت های متقاضی .

     اطلاعات تماس

    آدرس پستي : ياسوج- خیابان فردوسی - خیابان ولی عصر - معاونت غذا و دارو
    کد پستی : 7591763653

   تلفن  :   074-33236105نمابر : 33236107-074