منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
کمیته راهبردی داروسازی بیمارستانی

معرفي کمیته (تاريخچه و پايه هاي قانوني تشكيل کمیته و اهداف) بصورت مختصر :

یکی از مهمترین بخش های مصرف دارو در جامعه، مراکز درمانی بستری شامل کلینیک های سرپایی، مراکز ترک اعتیاد، مراکز کنترل مسمومیت، بیمارستان ها می باشد . مصرف نامناسب، غیر منطقی و غیر مؤثر دارو در مراکز درمانی بستری هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه امری شایع می باشد . بنابراین مقوله اصلاح الگوی مصرف دارو در این مراکز نیاز به تمرکز و توجه ویژه دارد .

اهمیت این بخش ناشی از ریسک بالای مخاطرات در زمینه خدمات درمانی است که آنها را تحت عنوان اشتباهات پزشکی می شناسیم .از آنجا که اهداف نظام حاکمیت بالینی، کاهش خطرات تهدید کننده بیمار، ارتقا کیفیت مداخلات درمانی، کاهش عوارض ناشی از مداخلات و... می باشد، لذا برای حصول نتیه مطلوب لازم است که از امکانات موجود به بهترین شکل و با حداکثر کارایی استفاده گردد .

اولین تظاهرات بالینی، تخصصی داروسازی، در عرصه بیمارستان بوده است. تاریخچه موضوع بهدهه 50 و تاسیس اولین بیمارستان دنیا در پنسیلوانیا بر می گردد . کمیته دارو درمان بیمارستان یکی از مهمترین بخش های مسئول پایش و نظارت بر تجویز و مصرف صحیح و به جای دارو و ارائه خدمات دارودرمانی مطلوب در مراکز درمانی، کمیته دارو درمان ها بیمارستان می باشد. داروساز بیمارستانی با وظایف و مسئولیتهای مختلفی که در بیمارستان برعهده دارد مانند ارائه مشاوره دارویی، تهیه و آماده سازی فراورده های استریل و غیر استریل، تغذیه تام وریدی، ارائه اطلاعات دارویی به پرسنل درمانی و بیماران، پژوهش و آمورش می تواند تاثیر بسزایی در ترویج مصرف منطقی دارو و اصلاح الگوی مصرف دارو در بیمارستان ایفا کند. با توجه به اهمیت موضوع، معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در ابتدای سال 87 ضمن دستور تشکیل کمیته راهبردی داروسازی بیمارستانی، فعالیت و اجرای دقیق برنامه های عملیاتی این بخش را در اولویت قرار دادو خوشبختانه با نظارت مستقیم ایشان دو موفقیت بزرگ به دست آمد :

1.       تغییر نحوه ارزشیابی بیمارستان ها بر اساس بخش مراقبت های دارویی به جای داروخانه های بیمارستانی با شرح وظایف تعریف شده

2.       تغییر نمودار سازمانی بیمارستان های هیئت امنایی بر اساس پیشنهاد معاونت غذا و دارو مبنی بر جایگزینی بخش مراقبت های دارویی به جای داروخانه های بیمارستانی

 امیدواریم با یاری خداوند و حمایت و مساعدت معاونت محترم و مدیران مربوطه، توسعه و استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان های کشور که دقیقا منطبق بر اجرای نظام حاکمیت بالینی در مراکز درمانی بستری می باشد، با سرعت و دقت نظر بیشتری صورت پذیرد .

 

     خدمات :(معرفي زير مجموعه ها و وظايف آنها)

- پیگیری استقرار نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان های کشور که تنهادر قالب فعال سازی بخش مراقبت های دارویی و نظارت بر عملکرد آن امکان پذیر می باشد.

- تدوین ایین نامه و دستو رالعمل تشکیل کمیته مربوط در معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

- تدوین ایین نامه و دستو رالعمل استقرار بخش مراقبت های دارویی در بیمارستان ها

- تعریف دوره های آموزشی مرتبط ( کوتاه مدت، ام پی اچ، تخصصی) و پیگیری اجرای آن

- تعریف و برگزاری دوره های توجیهی داروسازان شاغل در بیمارستان

- تعریف دوره های آموزش مداوم با هدف ارتقا کیفیت مراقبت های دارویی در بیمارستان ها و مشارکت در برگزاری و نظارت

- تعریف راهکارهای ارزیابی رضایتمندی ذینفعان نسبت به ارائه خدمات دارویی و نظارت بر اجرای آن توسط معاونت های غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور

- اخذ و تجمیع گزارشات جهت ارزیابی عملکرد

 

فعاليت هاي اصلي:

- اجرای نظام حاکمیت بالینی در بیمارستان ها و ا