منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
معرفی و شرح وظایف

نام و نام خانوادگی :  امیر پیکر

 

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد شیمی
پست سازمانی : سرپرست واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی
سوابق اجرایی و پژوهشی
شرح وظایف
 • • كنترل و بهبود شرايط توليد فرآورده هاي غذائي و آشاميدني و جلوگيري از عرضه مواد غير قابل مصرف
  • كنترل و بهبود شرايط توليد فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي و جلوگيري از عرضه مواد غيرقابل مصرف
  • كنترل و بهبود شرايط نگهداري مواد غذائي و بهداشتي
  • كنترل و بهبود كيفيت مواد غذائي و بهداشتي در سطح عرضه
  • كنترل و بهبود شرايط توليد ظروف و مواد بسته بندي
  • كنترل و بهبود شرايط بسته بندي مواد غذائي
  • بهبود توليد و عرضه نمكهاي يد دار
  • تامين سلامت و رضايت مصرف كنندگان مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي
  • بهبود كنترل كيفيت محصولات توليدي مواد آرايشي و بهداشتي از طريق كنترل ضوابط توليد و صدور مجوزها
  • پاسخ به تقاضاي متقاضيان و ارتقاي كيفيت توليدات
  • معرفي نمايندگان ذيصلاح وزارت متبوع براي كنترل كيفيت محصولات در زمان توليد
  • كنترل كيفيت محصولات صادراتي (صدور گواهي بهداشت جهت اقلام مواد غذايي و بهداشتي صادراتي)
  • نظارت بر اجراي ماده 11 قانون مواد غذائي ، آرايشي و بهداشتي
  • تغيير كاربري فرآورده هاي توليدي غير قابل مصرف انساني
  • تامين سلامت زنجيره توليدات تا مصرف
  • ارتقاي اطلاعات و توانمندي مسئولين فني در انجام وظايف
  • اطلاع از اقدامات انجام شده در ادارات نظارت بر مواد غذائي و بهداشتي تحت پوشش و ارسال به مراجع ذيصلاح
  • رعايت قوانين و ضوابط در صدور پروانه ها
  • بهره گيري از سيستم كنترل كيفيت HACCP در تدوين سياستها و ضوابط كلي در خصوص ايمني غذا
  • ايجاد هماهنگي با معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت در تدوين ضوابط، مقررات و دستورالعملهاي مرتبط با مواد غذايي و بهداشتي
  • ايجاد هماهنگي در ارائه خدمات و نظارتها در شبكه هاي تابعه
  • بهبود عملكرد بخش تغذيه بيمارستانهاي تحت پوشش
  • ارائه خدمات آموزشي براي بيماران سرپائي مراكز در امر تغذيه و بهبود شيوه زندگي
  همكاري با مراجع قضائي و انتظامي در امربرخورد با تخلفات احتمالي در توليد مواد غذايي و بهداشتي
  • كنترل و نظارت براقلام وارداتي مواد غذايي ، بهداشتي(بررسي ترخيص كالا)
  • همكاري با اداره كل نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي وزارت بهداشت در خصوص اجراي طرحهاي ملي ايمني غذا
  • تشكيل كميته فني قانوني جهت صلاحيت مسئولين فني واحدهاي توليد مواد غذايي و بهداشتي
  • تشكيل كميته فني و قانوني جهت بررسي ، تائيد و صدورپروانه هاي تاسيس و بهره برداري واحدهاي توليد مواد غذايي و بهداشتي

  • رسيدگي به تخلفات مواد غذايي و بهداشتي در كميسيون ماده 11 تعزيرات حكومتي
  هدايت وتشويق واحدهاي توليدي درتطابق با قوانين GMP - GHP - HACCP و همكاريهاي لازم در زمينه اخذ گواهي نامه هاي فوق
  • همکاري در اطلاع رساني،آموزش و صدور اعلاميه هايلازم جهت بالا بردن آگاهي عموميدر خصوص سلامت مواد خوراکي و آشاميدني
  • همکاري در ارزيابيدوره اي سطح ايمني و سلامت مواد خوراکي و آشاميدني
  • جمع آوري آخرين يافته هاي علمي مرتبط با ايمني و سلامت مواد خوراکي و آشاميدني
  • رسيدگي به شکايات مردمي در مورد مواد خوراکي ،آشاميدني ،آرايشي و بهداشتي
  • کارشناسي نمونه هاي مواد غذايي آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي ارسالي از گمرک
اطلاعات تماس

آدرس پستي : ياسوج- خیابان فردوسی - خیابان ولی عصر - معاونت غذا و دارو
کد پستی : 7591763653

تلفن :   4-2236101-074        نمابر : 2236107-074