منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
ویژگی آزمایشگاه جهت تایید

ویژگی های آزمایشگا های کنترل کیفیت واحد های تولیدی مواد غذایی و بهداشتی(جهت تایید) 

1- بخش  شیمی و میکروبی بایستی از هم جدا باشند.

2- فضای فیزیکی آزمایشگاه بایستی مطابق با آخرین تجدید نظر استاندارد شماره 9899باشد.

3- دستگاه هایی که نیاز به کالیبره شدن دارند بایستی توسط شرکت های معتبر کالیبره شوند و گواهی بگیرند.

4- آب مقطر مصرفی آزمایشگا ه بایستی کنترل (آزمایشات شیمی) شود و ثبت شود.

5-SOP  های کار با دستگاه ها و روش های آزمون تدوین گردند.

6- دفاتری برای ثبت مراحل و نتایج آزمایشات تهیه گردد.

7- در آزمایشگاه بایستی وسایل اطفاء حریق ،جعبه کمک های اولیه و دوش شستشوی اضطراری وجود داشته باشد.

8- آزمایشگاه بایستی دارای کابینت بندی و میز کار ضد اسید و حریق باشد.

9- آزمایشگاه بایستی دارای آب سرد و گرم (سینک ظرفشویی)،برق ،گاز و فاضلاب باشد.

10- آزمایشگاه بایستی دارای تهویه مناسب ،نور کافی ،سیستم سرمایشی و گرمایشی باشد.

11- آزمایشگاه بایستی دارای مواد شیمیایی و محیط های کشت مورد نیاز باشد.

12- مکان مناسب جهت نگهداری مواد شیمیایی و محیط های کشت در آزمایشگاه وجود داشته باشد.

13- محلول های ساخته شده عیار سنجی و لیبل گذاری شوند.

14- راهنمای ایمنی حلا ل ها و مواد شیمیایی در آزمایشگاه بایستی نصب شود.

15- لوازم شیشه ای ،فلزی و غیره (ارلن،بالن ، پیپت، پایه بورت و...)به اندازه کافی در آزمایشگاه وجود داشته باشد

16- حضور مسئول فنی یا مسئول آزمایشگاه به هنگام بازدید کارشناسان الزامی است.

17- مسئول فنی و مسئول آزمایشگاه بایستی دوره های آموزشی لازم را در آزمایشگاه های معتبر گذرانیده باشند.

18- ارائه لیست دستگاه های موجود (متناسب با آزمایشات محصول تولیدی)به همراه نام دستگاه ،مدل ،شماره سریال،و نام کشور سازنده

اطلاعیه ها
  • سبزی

  • ورزش ,و سلامتی

  • خواص سبزی جعفری