منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

 

 

 

معرفی

كميته تجويز و مصرف منطقي دارو ، با نام اوليه كميته بررسي نسخ ، در سال 1375 به دستور وزير بهداشت و با هدف بهبود كيفيت تجويز و مصرف دارو تشكيل شد، اين كميته در اين مدت اقدام به فعاليت هاي زيادي با هدف ارتقاء كيفيت نسخه نوي  سي پزشكان و مصرف دارو توسط مردم كرده است ، فعاليت عمده كميته ها آن است كه پس از بررسي نسخ پزشكان و تهيه ليست  ايرادات نسخه نويسي پزشكان و از طرف ديگر توجه به آمار فروش داروها، اقدام به تهيه مجموعه هاي آموزشي براي مردم و پزشكان مي نمايند .

 

وظایف کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو دانشگاه

1- تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

2- ارائه بازخورد نتايج شاخص هاي تجويز و مصرف دارو و الگوي نسخه نويسي به گروه پزشکي (داروخانه ها، مراکز بهداشتي- درماني، بيمارستانها و ....)

3- ارائه راهکارها و پيشنهادات براي سياستگزاري و برنامه ريزي به کميته کشوري

4- تعيين نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآيند تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش ميتني بر روش هاي علمي و آماري و نتايج حاصل از بررسي هاي نسخ و ارائه راهکاري مرتبط

5- کمک به طراحي و اجراي برنامه ها و مداخلات مؤثر تدوين شده توسط کميته کشوري به منظور افزايش آگاهي نگرش و عملکرد گروه پزشکي و عامه مردم در خصوص تجويز و مصرف دارو با ايجاد همکاري بين واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازماني)

6- انجام نياز سنجي هاي آموزشي و پژوهشي در خصوص تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

7- تدوين دستورالعمل هاي تجويز دارو در منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجراي آنها

8- نظارت بر تشکيل جلسات و اجراي مصوبات کميته دارو و درمان بيمارستاني در بيمارستانهاي منطقه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل کميته کشوري

9- تشکيل کميته هاي کارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط بر حسب مورد

10- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سالانه کميته و تعيين و برآورد بودجه مورد نياز جهت طرح و تصويب در کميته کشوري

11- ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کميته کشوري

 

اهداف استراتژيك كميته تجويز و مصرف منطقي دارو در سال 1399

1- افزایش آگاهی پزشکان استان در زمینه بهینه سازی تجویز و مصرف دارو به میزان60 درصد تا پایان سال 1399

2- افزایش آگاهی داروسازان استان در زمینه بهینه سازی تجویز و مصرف دارو به میزان70درصد تا پایان سال 1399

3- کاهش درصد تداخلات داروئی پزشکان استان به میزان1درصد تا پایان سال 1399

4- کاهش میانگین تعداد اقلام داروئی نسخ پزشکان استان به میزان05/درصد تا پایان سال 1399

5- کاهش میزان تجویز آنتی بیوتیک ها در استان به میزان 2درصد تا پایان سال 1399

6- کاهش میزان تجویز کورتیکواسترئیدها در  استان به میزان2درصد تا پایان سال 1399

7- کاهش میزان تجویز داروهای تزریقی در  استان به میزان2درصد تا پایان سال 1399

8- برگزاري سمينارها و كارگاههاي تجويز منطقي دارو در یاسوج و كليه شهرستانهاي استان به طور ادواري

9- تهيه اطلاعات لازم دارويي در راستاي تجويز و مصرف منطقي دارو و ارسال آنها براي كليه پزشكان

10- تهيه بروشورهاي حاوي اطلاعات مفيد دارويي جهت عامه مردم و انتشار آنها از طريق امكانات رسانه اي شهري

11- تشكيل جلسات مداوم كميته علمي ـ تخصصي در یاسوج  و شهرستانهاي استان

٭تبصره:معاونین آموزشی، درمان، غذا و دارو و شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر دانشگاه موظف به پیگیری و اجرای مصوبات کمیته  می‌باشند

 اعضاء کمیته تجویز و مصرف منطقی دارو

نام و نام خانوادگی

سمت

دکتر پرویز یزدان پناه

رئیس کمیته

دکتر امام بخش قایدی

معاون غذا و دارو

دکتر کامبیز کشاورز

معاون درمان

دکتر شهین تاج آرامش

معاون آموزشی

 دکتر مهرداد نجفی 

مدیر نظارت بر دارو و مواد مخدر

دکتر غلامرضا کاضمی 

نماینده سازمان بیمه سلامت

دکتر اکبری

نماینده بیمه تامین اجتماعی

دکتر مسلم صداقت طلب

گروه داخلی

دکتر