منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
مرکز ثبت عوارض ناخواسته دارو ها

 

مرکز ثبت و عوارض ناخواسته داروها (ADR) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

تعاریف ADR

عارضه ناخواسته دارویی (Advers Drug Reactions Or ADR )

 براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت  عارضه  ناخواسته دارویی عبارت است از :

هر نوع واکنش ناخواسته و زیان  آور که دردوزهای معمول مورد استفاده برای پیشگیری ، تشخیص یا درمان بیماری یا تغییر عملکرد فیزیولوژی رخ می دهد .

 تعریف فارماکوویژیلانس :

دانش و فعالیت های مرتبط با ردیابی ،ارزیابی ،گزارش دهی و پیشگیری از عوارض دارویی یا سایر مشکلات مرتبط با دارو را فارماکوویژیلانس می نامند .

معرفی مرکز ADR

 ◄چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را گزارش نمود؟

 ◄چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

 ◄چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟

 ◄چه زمانی باید گزارش نمود ؟

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها از واحدهای تابعه دفتر تحقیق و توسعه-معاونت غذا و دارو- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان تنها مرکز ملی در سطح کشور به جمع آوری و ثبت گزارشهای عوارض دارویی مشاهده شده توسط جامعه محترم پزشکی می پردازد. این مرکز از سال 1377 به عنوان عضو کامل سازمان جهانی بهداشت (WHO ) در برنامه بین المللی پایش فرآورده های دارویی پذیرفته شده است و از آن زمان تاکنون با سازمان مذکور و سایر کشورهای عضو به تبادل اطلاعات در زمینه عوارض دارویی می پردازد. 

چگونه می توان عوارض دارویی مشاهده شده را گزارش نمود؟

به منظور جمع آوری گزارشهای عوارض دارویی، با توجه به استانداردهای بین المللی، فرم های زرد رنگی توسط این مرکز تهیه شده است که در صورت تماس با این مرکز به تعداد لازم در اختیار کلیه حرف پزشکی قرار خواهد گرفت. پس از تکمیل فرم ها، می توان آنها را به آدرس تهران- صندوق پستی   948-14185 ارسال داشت، هزینه پست قبلاً پرداخت شده است. این مرکز شما را از دریافت گزارشات مطلع نموده، جدیدترین اطلاعات و اخبار در رابطه باعوارض دارویی را در اختیار شما قرار خواهد داد .

چه مواردی را می توان گزارش نمود؟

کلیه عوارض ناخواسته مشکوک به مصرف فرآورده های درمانی از جمله داروها ( اعم از خود درمانی یا درمانهای تحت نسخه پزشک ) ، فرآورده های خونی، واکسن ها، مواد حاجب، مواد مورد استفاده در دندانپزشکی یا جراحی، ‌فرآورده های گیاهی و محلولهای لنز قابل گزارش به این مرکز می باشند.
جهت گزارش یک عارضه اطمینان از وجود ارتباط قطعی میان مصرف فرآورده و بروز عارضه ضروری نیست بلکه تردید به ایجاد عارضه نیز قابل گزارش می باشد. همچنین کلیه عوارض مشاهده شده اعم از خفیف یا شدید، گذرا یا پایدار توسط این مرکز پذیرفته می شود.

چه افرادی می توانند عوارض ناخواسته را گزارش نمایند؟

کلیه حرف پزشکی، نظیر : پزشکان عمومی، داروسازان ، دندانپزشکان، متخصصین رشته های پزشکی و داروسازی و دندانپزشکی، پرستاران و سایر کارکنان حرف پزشکی می توانند عوارض مشاهده شده را به مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها گزارش نمایند.

چه زمانی باید گزارش نمود ؟

حتی الامکان بلافاصله پس از اطلاع از وقوع یک عارضه یا اشتباه دارویی، مورد مشاهده شده را به این مرکز گزارش نمایید، حتی اگر مدت زمان زیادی از وقوع آن عارضه سپری شده باشد. به منظور پیشگیری از تکرار وقوع و نیز عواقب ناگوار ناشی از عوارض جدی و بر اساس دستورالعمل ثبت و گزارشدهی عوارض و اشتباهات دارویی، تمامی موارد جدی عوارض و اشتباهات دارویی مشمول گزارشدهی فوری (طی 24 ساعت از وقوع یا اطلاع از عارضه) می باشند. ارسال به موقع گزارشهای عوارض و اشتباهات دارویی به مرکز ADR ، این مرکز را در شناسایی سریع مشکلات دارویی و در نهایت حفظ ایمنی بیماران یاری خواهد نمود.

برخی نکات قابل توجه:

اثرات ناخواسته تاخیری: برخی عوارض (نظیر رتینوپاتی ناشی از کلروکین، استئومالاسی ناشی از مصرف داروهای ضد صرع، سرطانها و ... ) ممکن است ماهها یا سالها پس از قرار گرفتن در معرض فرآورده تظاهر نمایند. هرگونه شک نسبت به وقوع چنین عوارضی در این قبیل موارد قابل گزارش می باشد.

○سالمن