منو اصلی
نظرسنجی
آیا به نظر شما میزان پرداخت مزایا و پاداش ها به پرسنل بر اساس عملکرد و شایستگی افراد است

بله (8%)

7

خیر (81%)

75

نظری ندارم (4%)

4

تاحدودی (6%)

6


تعداد کل اراء :(93)
معرفی و شرح وظایف
نام و نام خانوادگی : دکتر عبدالله ارجمند

 

مدرک تحصیلی : دکترای داروسازی
پست سازمانی : مدیر تحقیق و توسعه

شرح وظايف

1- تعيين شاخص هاي تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

2- ارائه بازخورد نتايج شاخص هاي تجويز و مصرف دارو و الگوي نسخه نويسي به گروه پزشکي (داروخانه ها، مراکز بهداشتي- درماني، بيمارستانها و ....)

3- ارائه راهکارها و پيشنهادات براي سياستگزاري و برنامه ريزي به کميته کشوري

4- تعيين نقاط ضعف و مشکلات موجود در فرآيند تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش ميتني بر روش هاي علمي و آماري و نتايج حاصل از بررسي هاي نسخ و ارائه راهکاري مرتبط

5- کمک به طراحي و اجراي برنامه ها و مداخلات مؤثر تدوين شده توسط کميته کشوري به منظور افزايش آگاهي نگرش و عملکرد گروه پزشکي و عامه مردم در خصوص تجويز و مصرف دارو با ايجاد همکاري بين واحدهاي مختلف مرتبط با موضوع (درون و برون سازماني)

6- انجام نياز سنجي هاي آموزشي و پژوهشي در خصوص تجويز و مصرف دارو در منطقه تحت پوشش

7- تدوين دستورالعمل هاي تجويز دارو در منطقه تحت پوشش و نظارت بر اجراي آنها

8- نظارت بر تشکيل جلسات و اجراي مصوبات کميته دارو و درمان بيمارستاني در بيمارستانهاي منطقه تحت پوشش بر اساس دستورالعمل کميته کشوري

9- تشکيل کميته هاي کارشناسي و تخصصي در موضوعات مرتبط بر حسب مورد

10- تهيه و تنظيم برنامه عملياتي سالانه کميته و تعيين و برآورد بودجه مورد نياز جهت طرح و تصويب در کميته کشوري

11- ارائه گزارش عملکرد به صورت منظم و مستمر به کميته کشوري

  •  پاسخ به سوالات دارويي عموم مردم و گروه پزشكي(سوالات تخصصي)
  •    ارائه اطلاعات لازم مربوط به کنترل موارد مسموميت به گروه پزشكي، بيماران مسموم و همراهان آنها
  •  کمک به كاهش مراجعه بي مورد به مراكز درماني و اورژانس ها با ارائه نمودن اطلاعات ضروری به صورت تلفنی
  •    کمک به گسترش و ارتقاء مراكز اطلاع رساني داروها و سموم در سطح كشور
  •   کمک به برگزاري دوره هاي آموزشي، سمینار و بازآموزی، چاپ و انتشار پوستر و پمفلت هاي آموزشي جهت گروه پزشکی
  •   همكاري با گروه پزشكي و ارائه آموزش های لازم در جهت ارتقاء خدمات دارویی
  •   گردآوري مشكلات دارويي از قبيل مواد اوليه، بسته بندي، فرمولاسيون و عوارض داروها و پيشنهاد راه حل لازم
  •   برگزاري هفته پيشگيري از مسموميت ها با همكاري معاونت های غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي كل كشور  
  •  ارائه برنامه در رسانه هاي عمومي با موضوعات مختلف اطلاعات دارویی، کنترل و پیشگیری مسمومیتها و نحوه مصرف صحیح داروها
اطلاعات تماس

آدرس پستي : ياسوج- خیابان فردوسی - خیابان ولی عصر - معاونت غذا و دارو
کد پستی : 7591763653

تلفن :   4-33236103-074        نمابر : 33236107-074

اطلاعیه ها
<